A Demecseri Református Egyház honlapja
Menü
 
Tudnivalók
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
25 éve az Úr szolgálatában-Reformátusok Lapja

25 éve az Úr szolgálatában

 

Ünnepi hálaadó istentisztelet Demecserben

 

„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.” (Zsoltárok 68,20)

 

Egy istentiszteletet az tesz igaz ünnepé az ember számára, ha ott az Isten iránti dicséret és hála nyilatkozik meg. 2008. szeptember 14-én délután a demecseri református templomban éppen emiatt érezhettük úgy, hogy ünnepen vagyunk együtt. Ünnepeltünk az alkalomból, hogy Bodnár Péter és felesége Bodnár Péterné Bíró Mária lelkészházaspár 25. esztendeje tanácsolja, vezeti a reá bízott demecseri református gyülekezet tagjait. Ünnepeltünk, s valami megfoghatatlan módon figyelmünk mégsem csak az emberi tettekre, erőre, fáradhatatlanságra és szolgálatkészségre vetült, hanem a tetteket irányító, az erőt adó, a kitartást munkáló és oltalmazó Úrra. Ettől volt igazán ünnep a demecseri hálaadó istentisztelet; a lelkipásztor házaspár felett felragyogott a szolgálatba állító és az abban való megmaradást biztosító Isten.

            A lelkipásztor sorsa, élete különösen is Istenhez kötött – nemcsak abban az értelemben, hogy az Úr akarata vezeti, hanem abban az értelemben is, hogy az Úr akaratát kell kinyilvánítania, az Úr szavát kell átadnia a reá bízott gyülekezetnek. A lelkészi szolgálat eme többlete szólalt meg dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr ünnepi igehirdetésében is, melyet a Márk 8,1-10 alapján mondott el a 4000 ember megvendégelésének történetéről. Kiemelte, hogy míg az 5000 ember megvendégelésének története a választott nép tagjait érintette, addig ez a történet a pogányokat szólítja meg, kifejezve hogy Krisztus mindenkiért jött. S ez a mondanivaló gyönyörűen illeszkedik a lelkipásztori szolgálat tartalmához, ugyanis a gyülekezetbe érkező lelkipásztor talál „bent” és „kint” lévő embereket – „bent” lévőket, akik tudják, hogy mit jelent az ige, a zsoltár, az istentisztelet és „kint” lévőket, akik mindezt nem ismerik, de ugyanúgy Krisztusra, a Krisztustól való kenyérre, tápláltatásra van szükségük. A lelkészházaspár mind a „bent”, mind pedig a „kint” lévőket kereste az Ige szavával, igyekezve szétosztani, továbbadni, amit Krisztustól nyertek – fáradhatatlanul szolgáltak már akkor is, amikor természetesebb dolog volt „kint” lévőnek lenni, mégis megtalálták mindig azt a formát, a misszióinak azt a lehetőségét, ami kívánatossá tette a krisztusi táplálékot az emberek számára.

Ehhez kapcsolódóan elevenítette fel püspök úr egy személyes emlékét, hogy a 80’-as évek végén debreceni teológusokkal meglátogatta a demecseri gyülekezetet. S ekkor arra lett figyelmes, hogy Bodnár Péter lelkipásztor hangsúlyosan a szolgálat nehézségeiről beszélt a leendő lelkipásztoroknak. Ebben a szándékában azonban nem az elcsüggesztés vezette, hanem az, hogy teológusok lássák az igazi valóságot, legyenek tisztában a problémákkal, s ennek ellenére tudjanak elindulni, s odaadni, amit Jézustól kaptak. Püspök úr szavait azzal zárta, hogy Istennek tartozunk hálával azért, hogy Demecserben megtörtént, és megtörténik ma is az emberek Krisztus általi tápláltatása, hiszen az itt szolgáló lelkészházaspárt azt adta, és adja tovább fáradhatatlanul, amit Krisztus rájuk bízott – az Ő Igéjét.

            Bodnár Péter lelkipásztor a 2Krónika 31,2kk alapján tekintett vissza a mögöttük álló esztendőkre, megállapítva, hogy Ezékiáshoz hasonlóan a lelkész számára is lényeges a valóságról való hű kép megalkotása, nem tagadva le a tényeket. Ezékiás felismerte a bűn jelenlétét, majd Isten arra kérte, hogy tisztítsa meg a szíveket és bűnvallásra vezette a népét. Tehát nemcsak imádkozott, hanem cselekedett is. S ennek a hatására az emberek gazdaggá váltak a jó cselekedetekben – megadták mindenből a kellő tizedet. Lelkileg megújultak, mert az Úrra néztek. A lelkipásztor elmondta, hogy ők is igyekeztek így élni, mert csakis az Úrra való tekintés és Tőle való tanácskérés újítja meg az embert, illetve a családi, a gyülekezeti és a nemzeti közösséget.

Szavait csodálatosan kiegészítette a felesége és egyik leánya, Lídia által összeállított vetítés, sorra véve a mögöttük lévő 25 esztendő eseményeit képekben. Így láthattunk egy-egy pillanatképet a gyülekezet és a lelkészházaspár életét együttesen érintő jelentős eseményekről – a templom külsejének és belsejének felújítása, a gyülekezeti ház és az új a parókia építése elevenedett meg előttünk, a konfirmáció csoportokról, a Baba-mama körről vagy a teológusnapról fennmaradt csoportképek, csakúgy mint Kishutára, Debrecenbe, Tiszadobra szervezett gyülekezeti, illetve ifjúsági kirándulások, valamint Németországban, Hollandiában,  tett látogatások képes emlékei a lelkipásztori szolgálat sokszínűségéről és fáradhatatlan voltáról adtak számot.

            Az Isten nevében végzett, immáron 25 esztendőre visszatekintő szolgálat szólásra indította a Szabolcs-Beregi Egyházmegye 24 lelkipásztorát, illetve a baktalórántházi, a cegléd-újvárosi, a nagyhalászi, a hajdúnánási és a nyírbogdányi lelkipásztort, akik a Szentírás szavaival fejezték áldáskívánásukat. Külön is köszönetét fejezte ki Bezzegh Gábor, fényeslitkei lelkipásztor, aki bevezető szavaiban elmondta, hogy ez az ünnepi óra az Úrról szól, aki megszabadított. Neki tartozunk hálával a lelkészházaspár mögött lévő negyedévszázadnyi szolgálatáért, a megpróbáltatásaikért és örömeikért egyaránt. Csegei István, egyházmegyei főjegyző, egy megrendítő élményét előtárva – egyszer egy kislány két gallyból keresztet kötött, és odaadta egy másik kislánynak ezt mondva: ez meg fog védeni téged – beszélt a lelkészt is védelmező Krisztusról. Balla László, egyházmegyei főgondnok a misszió fontosságát emelte ki köszöntőjében, hogy az evangéliumi ébresztő hoz lelki ébredést az embereknek. Kiss Gyula, polgármester az elmúlt évtizedekre visszatekintve örömmel mondta el, hogy a város és a református gyülekezet között mindig partneri kapcsolat volt, mert partnerre, a másikat segítő emberekre talált a lelkészházaspárban, akikkel együttesen tudtak felelősséget gyakorolni a város lakosai, illetve a felnövekvő nemzedék iránt. A szoros kapcsolatot az is jól jellemzi, hogy az önkormányzat ingyenesen biztosítja a gyermekek számára a hittankönyveket. Szabó Albert, nyugdíjas lelkipásztor a Bibliaszövetség képviseletében mondta el köszöntő szavait utalva Isten gyermekeinek lelki összetartozására, akik a „mindennapi kegyelemből” élhetnek, és tartatnak meg. Ősz András, rétközberencsi lelkipásztor a Titusz Hitéleti Alapítvány alelnökeként arra emlékeztetett, hogy a hívő ember mindig tudja, hogy honnan jön és hová tart. Elmondta, Bodnár Péter és a felesége is mindig így szolgált, az Életadó Istentől elhívottan az Ő szolgálatára. Az ő aktivitásuk révén jött létre a Titusz Hitéleti Alapítvány, az ő kitartásuk gyümölcse is a hittanoktatást segítő kiadványok, segédanyagok léte. Pótor János, őri lelkipásztor az évfolyamtársak nevében fejezte ki köszöntő szavait a 145. zsoltár 1. és 2. versét idézve: „Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.” A pátrohai Cédrus Napközi Otthon képviseletében Szabó Józsefné a gondviselő Istenről szólott, aki betölti az ember szükségeit. Horváth Géza, nagyvarsányi lelkipásztor – aki családtagként is osztozott az ünnepi istentisztelet örömében – a lelkészi szolgálatot őrálláshoz hasonlította, mely nem nélkülözheti az állandó éberséget, sem a közösség iránt érzett felelősséget. A történelmi egyházak képviseletében a görög és a római katolikus lelkészek is szólásra emelkedtek, hogy kifejezzék áldáskívánásukat.

            Egyszerre volt megrendítő és megható az, amikor Szűcs László Tamás és felesége Bodnár Irén, nyugalmazott lelkipásztorok könnyek között tettek bizonyságot a testvéri szeretet erejéről, s adtak hálát az Életadó és Megtartó Úrnak. Bensőséges és személyes volt a debreceni teológus hallgatók köszöntése is , hiszen Bodnár Péter fia és leánya is közöttük volt. Bodnár Máté és Bodnár Márta, mint gyermekek, s mint teológusok is köszöntötték édesapjukat és édesanyjukat. A 116. zsoltárt olvasta fel Máté, majd pedig közösen a teológusokkal együtt énekelték el a „Mindörökké hű az Úr” című ifjúsági éneket. A „Mindig velem Uram, mindig velem” című éneket pedig ifj. Kiss Gyula joghallgató játszotta el szaxofonon. A köszöntések koronájaként Sánta Sándor gondnok vezetésével a gyülekezet a 100. zsoltár szavainak kíséretében adta át az új palástot Bodnár Péter lelkipásztornak.

            Ez a hálaadó istentisztelet valóban ünnepi volt, mert minden egyes szóban az Isten iránti hála szólalt meg. A hála kifejezésére azonban Istennek ama ajándéka indította a jelenlevőket, amit az Úr a lelkipásztor házaspár személyében adott. Mi, akik jelen voltunk, így végezetre nem kívánhatunk mást, hogy legyen még alkalom hálát adni Bodnár Péterért és feleségéért, mert elhívásukhoz hűen és igaz alázattal a szívükben végzik reájuk bízott szolgálatot. Legyen iránymutatóvá az ő munkálkodásuk, és zengjen minden szívben az ünnepi istentisztelet záróéneke, mely foglalata a demecseri református templomban töltött nem mindennapi délutánnak: „Dicsér téged teljes szívem, Én Istenem, Hirdetem neved. Dicsérlek istenek felett Én tégedet, Mert azt érdemled. És a te szentegyházadban Imádkozván, Neved tisztelem, Áldásodra én kész vagyok, Hálát adok Neked, Istenem.” (MRÉ 138. zsoltár)

 

Románné Tóth Julianna

református lelkipásztor, Kisvárda

 
Újságcikkek
 
Naptár
2021. Július
HKSCPSV
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
<<   >>
 
Ne maradj le semmiről!
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Szeretettel ajánljuk
 
Ennyien láttak már
Indulás: 2006-08-16
 

Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Egy párkapcsolati elemzés,összehasonlítás,segít abban, hogy harmonikus, biztonságos döntést hozzál, felelõsen és idõben!    *****    A születési horoszkóp olyan információkhoz juttat, amelyek fontosak, fejlõdésünkhöz,valamint, egészségünk megtartásához!    *****    and i know now that this world will never be enough    *****    Rendeld meg születési horoszkópod és a 3 éves ajándék elõrejelzésed, nagyon sok segítséget kaphatsz a továbbiakhoz!!!!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis + 3 év elõrejelzés, diplomás asztrológustól. Rendeld meg most! Kattints    *****    "A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod." - SZEREPJÁTÉK    *****    KONOHA.HU - Naruto és Shippuuden rajongói oldal és fanfiction. - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.HU - KONOHA.    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet :)    *****    Vannak ésszel megmagyarázhatatlan dolgok. Ilyen a halál, a mágia és a végzet. - FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK, mert játék az élet    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    "amit Ava Morris akar, azt Ava Morris megkapja, még holtában is"    *****    "a varázslat mindig megköveteli az árát"    *****    "Más kérdés, vajon milyen sokáig lehet mindkét végén égetni ugyanazt a gyertyát, mielõtt teljesen leég."    *****    "Az Elsõk bástyaként állnak a város lakói és az õket fenyegetõ természetfeletti csapások között."    *****    Cameron Ward, a mosoly mögött rejtõzõ ármány. Csak ne feledd: jobb, ha sosem fordítasz hátat neki. - canon karakter    *****    Üdvözlöm! Tetõ felújítás elött áll? Nem találta meg a megfelelõ szakembert? Nézze meg a weboldalam! Ács-Tetõfedõ mester    *****    THE HANDMAID'S TALE - Egy szerepjáték a Szolgálólány meséjének világában - THE HANDMAID'S TALE    *****    FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!